Postup montáže - výstavba menších skříní HUP

Výkop:

Na místě určeném pro výstavbu pilíře bude vyhlouben výkop, výška základové části 90cm, hloubka výkopu se provede dle budoucího upraveného terénu od +-0,00 na -90 cm případně dle kvality základové spáry hlubší – zakládá se na pevném rostlém terénu, zhutněném ŠP polštáři nebo na podkladní beton. Půdorysný rozměr o 20cm větším než je půdorysný rozměr daného pilíře.

Základ:

Základ je budován na rostlé nebo zhutněné dno výkopu a je tvořen z betonových prefabrikátu /základových věnců v. 30cm/, tak aby byla oddělena základová část pro HUP od části elektro. Na dno výkopu se nejdříve usadí do polosuché betonové směsi prefa základy - tvárnice o rozměru 62/41/30 do vodorovné roviny otvorem dopředu vlevo při pohledu na přední část, další vrstva druhá tvarovka základu otvorem dozadu vpravo, třetí vrstva základ plný. Prefabrikáty se k sobě lepí stavebním lepidlem nebo nízkoexpanzní montážní pěnou. Vrchní část základu musí být osazena do vodorovné roviny.

Montáž a osazení výrobku skříní:

Na takto vybudovaný základ stavíme jednotlivé přípojkové skříně. Výrobek je dodáván v rozmontovaném stavu. Při montáži není nutná žádná mechanizace ani odborná pomoc. Sestava skříní se ustavuje na připravený základ ke kterému je kotvena přilepením stavebním lepidlem nebo montážní pěnou. Jednotlivé díly jsou vzájemně spojeny ocelovými úhelníky pomocí vrutů 6x35 našroubováním do hmoždinek zalitých v jednotlivých deskách. Nejprve se na boční díly připevní kotevní úhelníky tak, aby nepřesahovaly přes okraj bočního dílu . Montáž se obvykle začíná zády, které se připraví do svislé roviny, k nim se přišroubují boční díly a následně přední díl. Jednotlivé díly se případně podklínkují na základu a případná spára se vyplní montážní pěnou. Po smontování svislých dílů se osadí střecha přilepením nízkoexpanzní pěnou.Pomáhají nám cookies třetích stran. Další informace