Postup montáže - výstavba průmyslových skříní

Výkop:

Na místě určeném pro výstavbu pilíře bude vyhlouben výkop, výška základové části 85cm, hloubka výkopu se provede dle budoucího upraveného terénu od +-0,00 na -85cm případně dle kvality základové spáry hlubší – zakládá se na pevném rostlém terénu, zhutněném ŠP polštáři nebo na podkladní beton. Půdorysný rozměr o 20cm větším než je půdorysný rozměr daného pilíře.

Základ:

Základ je budován na rostlé nebo zhutněné dno výkopu a je tvořen z betonových prefabrikátu /základových věnců v. 20/. Na dno výkopu se nejdříve usadí do polosuché betonové směsi bednící tvárnice o rozměru 50/20/25 + 1/2-50/20/25 do vodorovné roviny. Tvárnice se vyplní hutněným betonem B10 a tvoří nosné základové patky pro ukládání betonových prefabrikátů – základových věnců. Tyto patky nesou základové věnce na krajních kratších stranách, aby byly vytvořeny prostupy pro plynové potrubí a elektrické kabely. Na takto připravené bednící tvárnice se usadí základové věnce ve třech položeních – 3 kusy. Prefabrikáty se k sobě lepí stavebním lepidlem nebo nízkoexpanzní montážní pěnou. Vrchní část základu musí být osazena do vodorovné roviny.

Montáž a osazení výrobku skříní:

Na takto vybudovaný základ stavíme jednotlivé přípojkové skříně. Výrobek je dodáván v rozmontovaném stavu. Při montáži není nutná žádná mechanizace ani odborná pomoc. Sestava skříní se ustavuje na připravený základ ke kterému je kotvena přilepením stavebním lepidlem nebo montážní pěnou. Jednotlivé díly jsou vzájemně spojeny ocelovými úhelníky pomocí vrutů 6x35 našroubováním do hmoždinek zalitých v jednotlivých deskách. Nejprve se na boční díly připevní kotevní úhelníky tak, aby nepřesahovaly přes okraj bočního dílu . Montáž se obvykle začíná zády, které se připraví do svislé roviny, k nim se přišroubuje boční díl a dle počtu modulů se přidává další zadní díl spojují se vzájemně distančními rozpěrami, následně druhý boční díl a přední díly. Jednotlivé díly se případně podklínkují na základu a případná spára se vyplní montážní pěnou. Po smontování svislých dílů se osadí střecha přilepením nízkoexpanzní pěnou.

Příklady montážních výkresů:

PP2V – betonová skříň plyn – HUP průmyslová vysoká - dvojitá - Montážní výkres
PP3V – betonová skříň plyn – HUP průmyslová vysoká - trojitá - Montážní výkres


Postup montáže PP4VH
PP4VH – betonová skříň plyn – HUP průmyslové čtyřče hluboké


Postup montáže PP3V
PP3V – betonová skříň plyn – HUP průmyslová vysoká - trojitá


Postup montáže PP2V
PP2V – betonová skříň plyn – HUP průmyslová vysoká - dvojitá

Pomáhají nám cookies třetích stran. Další informace